PRLINK.NO |

Kunstig Intelligens i fremtiden


Kunstig intelligens har hatt stor innvirkning på mange bransjer de siste årene og vil fortsette å komme dem til gode i fremtiden. Den nesten pandemiske industrielle akselerasjonen av AI teknologien har fått mange sektorer, i både den private og offentlige sektoren til å utnytte AI til deres fordel. I de siste årene har AI muliggjort mange innovasjoner og drevet spredning av teknologier som IoT, robotikk, analyse og stemmeassistenter. Ifølge en rapport var det rekordmange som søkte AI patent i 2020. Dette er ikke noe nytt, AI har sikret seg et stort antall patenter de siste årene.

AI og dens innvirkning

Kunstig intelligens har hatt store konsekvenser i helsesektoren, spesielt siden pandemien i fjor. AI og andre «forstyrrende» teknologier drev et pasientsentrert helsevesen. Dette nye omsorgsscenariet er helt digitalt og fremhever viktigheten av data og analyse. Prediktiv analyse, maskinlæring og AI spilte en sentral rolle i legemiddeloppdagelse og vaksineutvikling. I de kommende årene vil bruk av disse avanserte teknologiene bli normen, og lett tilgjengelige elektroniske medisinske journaler vil forenkle diagnostikken. AI vil gjøre det mulig for helsesystemer å spore og overvåke pasienter i sanntid, få genetiske data og hver persons livsstil. Algoritmer tar ansvaret for å diagnostisere helsemessige forhold og foreskrive passende behandlinger.

Kombinasjonen av AI og menneskelig intelligens vil føre til utvikling av sofistikerte cybersikkerhetsinnovasjoner i fremtiden. AI vil muliggjøre en effektiv kamp mot de stigende cyberangrepene og forbrytelsene.
AI har mye å tilby transport- og produksjonssektoren. I

de kommende årene kan vi være vitne til den perfekte utviklingen og kommersialiseringen av smarte og autonome kjøretøyer. Selvkjørende biler er allerede tilgjengelige i dag, men innen de neste to til tre tiårene vil verden se flere mennesker bruke dem. Produksjonssektoren vil også få fordeler av AI. Økt bruk av roboter i fabrikker og prediktiv analyse i sektoren vil forbedre produktkvaliteten og effektivisere logistikken og forsyningskjeden.
Andre potensielle konsekvenser av AI vil være i eldreomsorgssystemer, utdanning, finans og næringsliv, kundeservice, media, romforskning, smarte byer og smarte hjem.

Har AI teknologien gått for langt?

PRLINK.NO

NYHETSBREV

Copyright © 2022 prlink.no