Kunstig Intelligens i fremtiden

Kunstig intelligens har hatt stor innvirkning på mange bransjer de siste årene og vil fortsette å komme dem til gode i fremtiden. Den nesten pandemiske industrielle akselerasjonen av AI teknologien har fått mange sektorer, i både den private og offentlige sektoren til å utnytte AI til deres fordel. I de siste årene har AI muliggjort […]

CONCEPT-E

Fremtiden for elektrisk mobilitet. Den nye motorsykkelprodusenten DAB Motors har en ny visjon, CONCEPT-E. Denne stildrevne elektriske motorsykkelen tar sikte på å definere fremtiden. Vi har hatt en lang reise med forbrenningsmotorer, og det er kanskje på tide med noe nytt(?). CONCEPT-E utforsker og designer en helhetlig løsning for de dristige by rytterne. CONCEPT-E er […]