Aldri Nok


Aldri Nok

Full Description


Utluftninger, frustrasjoner og andre sure oppstøt. Innimellom kan det komme et godt tips eller noe fornuftig men det vil kun være unntaksvis.Category

Tags/Keywords

Blogg